pracownia digitalizacji i fotografii
pro tempus

istnieje od 1989 roku

digitalizacja zbiorów dziedzictwa kultury
Centralne Archiwum Historyczne Ukrainy - archiwalia
Centralne Archiwum Historyczne Ukrainy - archiwalia
cerkiew w Szczawnem
Cerkiew w Uściu - detal
 
Muzeum Książki i drukarstwa w Kijowie
Cerkiew w Posadzie Rybotyckiej - ekipa digitalizacyjna
Centralne Archiwum Historyczne Ukrainy - archiwalia
Digitalizacja Drewnianych cerkwi

Projekty digitalizacji realizowane w ramach konkursów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i ministerstwa spraw zagranicznych

Współpraca z instytucjami kultury

Projekty digitalizacji realizowane w polsce i za granicą - Ukraina, białoruś

Archiwalia
niepubliczne zasoby archiwalne
Cerkiew w Posadzie Rybotyckiej - ekipa digitalizacyjna
Muzeum Książki i drukarstwa w Kijowie
Cerkiew w Uściu - detal
Cerkiew w Pielgrzymce - strop
Cerkiew w Posadzie Rybotyckiej - ekipa digitalizacyjna
Centralne Archiwum Historyczne Ukrainy - archiwalia