Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Pokrow Bogurodzicy w Hańczowej

Informacje

  • Kategoria:Digitalizacja architektury, Muzealia
  • Opis zadania: zadanie w ramach konkursów MKiDN
  • Wykonanie: 2013
  • Witryna projektu: Witryna

Cerkiew orientowana, umiejscowiona w centralnej części wsi, na wschód od głównej drogi jezdnej wiodącej do Wysowej. Na terenie cerkiewnym, od północy dwie drewniane bramki w ogrodzeniu.

Świątynia posiada formę charakterystyczną dla regionu środkowej łemkowszczyzny. Jest orientowana, trójdzielna, konstrukcji zrębowej, z szerszą nawą, wydłużonym prytworem (z wydzielonym przedsionkiem), ponad którego zachodnią częścią wysoka, izbicowa wieża niezależnej, słupowo-ramowej konstrukcji oraz zamkniętym trójbocznie masywem sanktuarium, w którym od wschodu wydzielona zakrystia. Przed zachodnim wejściem do cerkwi i północnym do zakrystii kruchty konstrukcji szkieletowej. Przestrzeń babińca otwarta do nawy na całej jego szerokości. Na jego zachodniej ścianie chór śpiewaczy. Podmurowanie cerkwi kamienne. Ściany zbieżne. Zrąb ścian nawy nieco wyższy od zrębu ścian sanktuarium i babińca. Nad sanktuarium ścięta ślęgowa kopuła z załomem. W pozostałych pomieszczeniach stropy płaskie. Podłogi deskowe. Na wieży baniasty hełm. Dach nad nawą namiotowy uskokowy; nad wschodnią częścią babińca kalenicowy, nad sanktuarium kalenicowy, pięciopołaciowy. W szczytach hełmy ze ślepymi latarniami. Ściany pobite gontem, z wyjątkiem kruchty zachodniej i izbicy, gdzie pionowe deskowanie. Połacie dachowe pod blachą.

Wnętrze zdobi figuralno-ornamentalna polichromia z końca XIX w. Według dokumentów archiwalnych, wskazanych przez Marię Przeździecką, jej autorami są Antoni Bogdański z synami Michałem i Zygmuntem. Ikonostas pochodzi z 1 poł. XVIII w. W najniższej jego partii czytelne pozostają przekształcenia dokonane w 1889 r. przez Michała Bogdańskiego.

Designed by BootstrapMade | Updated by Pro Tempus