Centralne Archiwum Historyczne Ukrainy

Informacje

 • Kategoria: Muzealia
 • Opis zadania: zadanie w ramach konkursów MSZ
 • Wykonanie: 2014
 • Witryna projektu: Kolekcja

Digitalizacja zespołów archiwalnych ze zbiorów Centralnego Archiwum Historycznego Ukrainy. Projekt finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Nasza ekipa jest jedyną zagraniczną ekipą wpuszczoną do wnętrz Archiwum.

Zawartość zespołów :

 • * zespół archiwalny 49, katalog 1, sprawa 2513
  Archiwum Rodzinne Potockich - Dokumenty z lat 1799 - 1807.
 • * zespół archiwalny 49, katalog 2, sprawa 112
  Archiwum Rodzinne Potockich - Pisma polskich królów Jana III, Władysława IV, Augusta III, Michała Wiśniowieckiego oraz hetmana Stanisława Jabłonowskiego i innych, dotyczące nadań ziemskich m.in. Stanisławowi Fredro i innym, o wojskowych powinnościach szlachty, o odznaczeniach. Dokumenty z lat 1596 - 1814.
 • * zespół archiwalny 49, katalog 3, sprawa 3
  Archiwum Rodzinne Potockich - Kopie listów, spraw, dyspozycji hrabiów Potockich z lat 1745 - 1778.
 • * zespół archiwalny 49, katalog 3, sprawa 158
  Archiwum Rodzinne Potockich - Korespondencja Rzewuskich do Potockich z lat 1703 - 1790*.
 • * zespół archiwalny 220, katalog 1, sprawa 1
  Dokument pergaminowy z pieczęcią Ottona z Pilczy wystawiony w Łańcucie 16 sierpnia 1369 roku.
 • * zespół archiwalny 220, katalog 1, sprawa 2
  Oblata dokumentu Ottona z Pilczy, wystawionego w Łańcucie 2 lutego 1367 roku, wykonana przez kancelarię króla Kazimierza Wielkiego z pieczęcią króla Zygmunta Augusta, z dn. 16 grudnia 1558 roku.
Designed by BootstrapMade | Updated by Pro Tempus