Dokumentacja, pomiary fotogrametryczne i prace badawcze cerkwi p.w. śś Borysa i Gleba w Grodnie

Informacje

  • Kategoria:Digitalizacja architektury, Muzealia
  • Opis zadania: zadanie w ramach konkursów MKiDN
  • Wykonanie: 2018
  • Witryna projektu: Witryna

Cerkiew pod wezwaniem Świętych Borysa i Gleba na Kołoży w Grodnie wzniesiono w XII wieku (pierwsze wzmianki z 1138 roku). Kilkakrotnie remontowana i przebudowywana, między innymi na początku XVI wieku.

Prace wykonane we wnętrzu świątyni w latach 2015 i 2016 są elementami projektu kompleksowej cyfrowej inwentaryzacji, naukowego opracowania i badań interdyscyplinarnych XII w. cerkwi p.w. ŚŚ Borysa i Gleba na Kołoży w Grodnie. Jego efekty zawarte zostaną w raporcie końcowym, który będzie wyjściowym materiałem dla dalszych, specjalistycznych badań. Efektem finalnym będzie przeprowadzenie, krytyczna analiza i publikacja wyników badań oraz pełna dokumentacja fotogrametryczna obiektu, analiza ikonograficzna, paleograficzna, rozwarstwienie chronologiczne, rekonstrukcja cyfrowa elementów polichromii ściennej i detalu architektonicznego oraz kwerenda archiwalna

Designed by BootstrapMade | Updated by Pro Tempus