Cerkiew greckokatolicka p.w. św. Prepodobnej Paraskewy Tyrnowskiej w Nowicy

Informacje

  • Kategoria:Digitalizacja architektury, Muzealia
  • Opis zadania: zadanie w ramach konkursów MKiDN
  • Wykonanie: 2014
  • Witryna projektu: Witryna

Cerkiew greckokatolickia w Nowicy położona jest w granicach historycznej eparchii przemyskiej. Cerkiew wzniesiona w 1843 r., na miejscu starszej świątyni, orientowana, umiejscowiona, w zachodniej części wsi, na stoku, ponad potokiem Przysłup, opodal drogi wiodącej z Przysłupia do Bielanki i Leszczyn. Teren cerkiewny ogrodzony drewnianym parkanem, w którym od północnego – zachodu drewniana bramka. Cmentarz wewnątrz ogrodzenia, od wschodu. Wzdłuż parkanu, po południowej stronie ścieżka, przy której, na wysokości cmentarza, drewniana, zabytkowa kostnica, konstrukcji zrębowej, pod dachem półszczytowym pobitym gontem. Na obecnym etapie badań nie można wykluczyć, że istniejąca świątynia posiada w swojej strukturze konstrukcyjnej elementy dawniejszej budowli.

Projekt zrealizowany był na zlecenie Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga przy dofinansowaniu ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na rok 2014 w ramach Programu - Dziedzictwo kulturowe, Priorytetu - Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego.

Designed by BootstrapMade | Updated by Pro Tempus