Zespół cerkiewny p.w. Archanioła Michała w Turzańsku

Informacje

  • Kategoria:Digitalizacja architektury, Muzealia
  • Opis zadania: zadanie w ramach konkursów MKiDN
  • Wykonanie: 2012
  • Witryna projektu: Witryna

Turzańsk - wieś lokowana na prawie wołoskim w 1514 roku. Cerkiew wzmiankowana w 1526 roku. Obecnie istniejącą cerkiew w Turzańsku wzniesiono w latach 1801 -1803, jako trójdzielną, z zakrystią od północy. Pierwotnie cerkiew parafialna greckokatolicka p.w. Archanioła Michała, obecnie cerkiew prawosławna pod tym samym wezwaniem. W 1817 opodal cerkwi wybudowano drewnianą dzwonnicę. W 1936 roku dobudowano kruchtę od zachodu i prawdopodobnie zakrystię południową (bliźniaczą północnej). Cerkiew remontowano w 1898 i 1913 roku (wówczas połacie dachowe pokryto blachą). Parafia należała do dekanatu jaśliskiego; po I wojnie w strukturze dekanatu łupkowskiego. Filią parafii w Turzańsku była cerkiew p.w. Świętego Mikołaja w Rzepedzi. Po wysiedleniu ludności ukraińskiej w 1947 roku cerkiew opuszczona; w latach 50-tych XX wieku przejęta przez Cerkiew Prawosławną. Obecnie cerkiew parafialna.

Zespół cerkiewny usytuowany na wzgórzu ponad wsią, po północnej stronie drogi Turzańsk – Rzepedź. Cerkiew orientowana. Na jej osi, od zachodu drewniana dzwonnica. Na terenie przycerkiewnym, ogrodzonym murem z łamanego kamienia, cmentarz. Projekt niniejszy był zrealizowany w ramach programu Dziedzictwo Cyfrowe Narodowego Instytutu Audiowizaulnego w październiku 2012r. Digitalizację wnętrz i wyposażenia wykonał zespół Pro Tempus za zlecenie Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga, w ramach zaań zleconych przez MKiDN

Designed by BootstrapMade | Updated by Pro Tempus