Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Św. Paraskewy w Uściu Gorlickim

Informacje

  • Kategoria:Digitalizacja architektury, Muzealia
  • Opis zadania: zadanie w ramach konkursów MKiDN
  • Wykonanie: 2014
  • Witryna projektu: Witryna

Cerkiew wzniesiona w 1786, na miejscu starszej świątyni, orientowana, umiejscowiona w centralnej części wsi, przy zbiegu trzech dróg, wiodących w kierunku Ropy, Gładyszowa i Wysowej. Teren cerkiewny ogrodzony kamiennym murem, w którym od południowego – zachodu i południowego – wschodu zabytkowe bramki. Na obecnym etapie badań nie można wykluczyć, że istniejąca świątynia posiada w swojej strukturze konstrukcyjnej elementy dawniejszej budowli. Cerkiew posiada formę charakterystyczną dla regionu środkowej łemkowszczyzny. Jest trójdzielna, konstrukcji zrębowej, na podmurowaniu z dzikiego kamienia, z sanktuarium zamkniętym ścianą prostą, szerszą i wyższą nawą oraz prytworem, ponad którym wysoka, izbicowa wieża, niezależnej, słupowo-ramowej konstrukcji, z zachatą. Słupy nośne wieży ujmują także kruchtę konstrukcji szkieletowej, przylegającą do prytworu od zachodu, na całej jego szerokości. Od strony północnej, na całej długości sanktuarium, zakrystia zrębowa, dobudowana na słup. Nawa przykryta kopułą zrębową, czteropołaciową, z dwoma załomami i ściągiem krzyżowym. Podobne, konstrukcyjne sklepienie, z jednym załomem, w sanktuarium. W prytworze, ścięta stropem deskowym, kopuła czteropołaciowa. W kruchcie strop deskowy z wydatną fasetą. W zakrystii strop płaski. Podłogi deskowe, białe. Przy zachodniej ścianie prytworu chór śpiewaczy. Ściany cerkwi zbieżne, pobite gontem. Nad nawą i sanktuarium dachy w formie kopuł namiotowych, łamane uskokowo (powtarzające profil sklepień wewnętrznych). W zwieńczeniu banie z pozornymi latarniami. Na wieży hełmem ze ślepą latarnią, u którego podstawy dach czteropołaciowy. Zakrystia pod dachem pulpitowym. Wszystkie połacie dachowe kryte blachą żelazną ocynkowaną (pierwotne poszycie dachów gontowe).

Designed by BootstrapMade | Updated by Pro Tempus